Welcome to Login |  Register
Brand: All Wintop
Price: All 0 - 9 18 - 27
Related Goods22pcs
Sort by
S S S
认证-VDE
认证-VDE
Buy
认证-UL
认证-UL UL498 UL20
Buy
认证-South Africa
认证-South Africa SANS 164-0:2012 SANS 164-1:2012 SANS 164-4:2013
Buy
认证-SLL
认证-SLL Standard: SI 32 SI 33 SI 145
Buy
认证-SASO
认证-SASO Standard: SASO2203:2003 SASO443:2003
Buy
认证-NF
认证-NF 标准: NF C 61-314:2008 +A1 2010 NF C 61-314:2003 EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008 +A1:2009 +A12:2010 EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010 EN 60730-1:2011 IEC 60668-2-1:2002+A1:2008 IEC 60884-1:2002+A1 2006+A2:2013
Buy
认证-KEMA
认证-KEMA 标准: EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008 +A1:2009 +A12:2010 EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010 EN 60730-1:2011 IEC 60950-1: 2005 +A1:2009 +A2:2013 IEC 60668-2-1:2002+A1:2008 IEC 60884-1:2002+A1 2006+A2:2013 MEN 1020: 1987+A2:2004
Buy
认证-KEMA
认证-KEMA 标准: EN 60669-1:1999 +A1:2002 +A2:2008 +A1:2009 +A12:2010 EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010 EN 60730-1:2011 IEC 60950-1: 2005 +A1:2009 +A2:2013 IEC 60668-2-1:2002+A1:2008 IEC 60884-1:2002+A1 2006+A2:2013 MEN 1020: 1987+A2:2004
Buy
认证-ISO9001
认证-ISO9001 ISO9001:2008
Buy
认证-INTERTEK-BS
认证-INTERTEK-BS Standard: BS 546:1950 BS 1363-2:1995 +AMD 9542 +AMD 14538 +AMD 17436 BS 1363-3:1995 +AMD9543 +AMD14540 +AMD 17437 BS EN 61058-1 2002 +A2 BS EN 60 669-1:2000 +AMD 12098 +AMD 14684 +A2
Buy
认证-INTERTEK
认证-INTERTEK Standard: SANS 164-0:2012 SANS 164-1:2012 SANS 164-4:2013
Buy
认证-IMQ
认证-RMQ IEC 60884-1:2002+A1:2006
Buy
认证-SGS
认证-SGS Standard: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
Buy
认证-FI
认证-FI
Buy
认证-FCC
认证-FCC Standard: FCC Part 15 Subpart B. 2012 FCC PART 15 Subpart C Section 15.249:2011 FCC PART 15 Subpart C Section 15.249:2012
Buy
认证-DEKRA
认证 IEC 60668-2-1:2002+A1:2008 IEC 60884-1:2002+A1 2006+A2:2013
Buy
认证-CE
认证-CE Standard: CISPR 14.1:2010 CISPR 15.1:2006
Buy
认证-BE
认证-BE ETSI EN 220-2 V2.1.2 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-1 V1.5.1 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 300 220-1 V1.3.1 EN 300 220-3 V1.1.1
Buy
认证-3C
认证-3C GB17466.1-2008 GB16915.1-2014 GB2099.1-2008 GB1002-2008 GB17466.1-2008
Buy
认证-3C
认证-3C GB17466.1-2008 GB16915.1-2014 GB2099.1-2008 GB1002-2008 GB17466.1-2008
Buy
Face Dual USB charging socket ...
Dual USB charging socket with LED,55mm panel
Buy

View History

活动
虚拟工厂之旅
参观Wintop在线展厅
智汇美品工业平台业务发布
新闻
媒介垂询
环境责任
社会责任
专家支援
产品和平台
合作伙伴
工作机会
丰度电气(上海)有限公司
Wintop International@香港
Wintop Electric BV @法兰克福
关于我们.
业务联系Wintop
丰度介绍
丰度历史
WeChat